Tuesday, August 7, 2012

Urban Design Laboratory in Tel Aviv

The Laboratory for Contemporary Urban Design (LCUD) was established in 2010 at Tel Aviv University to explore Israel’s urban spaces. It focuses on three interrelated topics: Conflict analysis/Visioning practices, Housing developments and Planning/design methods.

The LCUD seeks methods and models that arrive at innovative solutions and guidelines, making our cities better.”
 
המעבדה עבור עכשווי עירוניים עיצוב (LCUD) הוקמה בשנת 2010 ב אוניברסיטת תל אביב לחקור רווחים עירוניים בישראל. הוא מתמקד בשלושה נושאים שקשורים: להתנגש שיטות ניתוח/Visioning, התפתחויות דיור ושיטות תכנון/עיצוב. "LCUD מחפש שיטות ומודלים אשר מגיעים פתרונות חדשניים והנחיות, ביצוע הערים שלנו טוב יותר."


Reference: Holmes, Damian, Tel Aviv University creates Lab to study Israel’s urban spaces
 
Other Recent Posts:

Friday, August 3, 2012

Face.com's Age Recognition Technology

Face.com, an identity recognition app for social networks was developed in Tel Aviv. It was recently acquired by Facebook for $ 100 million.

It is designed to facilitate identity recognition on the web and mobile phones. When you upload a photo on the web, it is simultaneously scanned by the Face.com system, which has a database of 18 billion photos.  It would quickly match your photo to existing information on the net.  Face.com will continue to offer its technology and database to third party companies.
 
Face.com, יישום זיהוי זהות עבור רשתות חברתיות פותחה בתל-אביב. לאחרונה ונרכש על ידי פייסבוק עבור 100 מיליון דולר. הוא נועד להקל על זיהוי זהות באינטרנט וטלפונים ניידים. בעת העלאת תמונה באינטרנט, נסרק בו-זמנית על-ידי מערכת Face.com, שבו יש מסד נתונים של 18 מיליארד תמונותזה במהירות תמונתך על המידע הקיים באינטרנט.  Face.com תמשיך להציע את הטכנולוגיה ואת מסד הנתונים חברות צד שלישי.
 


Reference:  Edon Ophir, Tech Tools, Tel Aviv Digital Edition


Other Recent Posts:

Waze: an iPhone App for the Road

Tel Aviv has many innovative start-ups, which are developing successful mobile applications. For example, Waze is a type of Wikipedia for mapping. “This application is not only a local hit, but a rising force in the United States, Italy and in other global markets.”

The maps are community-sourced and rely on inputs from users and map-editors. Its trend-setting traffic component notifies users about real time road conditions such as accidents, police check points, road hazards and other conditions.
 
תל אביב יש הרבה חברות הזנק חדשניות, הן פיתוח יישומים ניידים מוצלחים. לדוגמה, Waze הוא סוג של ויקיפדיה למיפוי. "יישום זה הוא לא רק להיט המקומי, אלא כוח העולה ב ארצות הברית, איטליה, בשוק העולמי אחרים". המפות הן ממקור הקהילה ולסמוך על כניסות מ משתמשים ועורכים מפה. רכיב התעבורה שלו הגדרת המגמה מודיע למשתמשים אודות תנאי הכביש בזמן אמת כגון תאונות, המשטרה הסימון נקודות, בדרך תנאים אחרים.Reference: Edon Ophir, Tech Tools, Tel Aviv Digital Edition 
 
Other Recent Posts:

Friday, July 6, 2012

Deportation Orders for African MigrantsThe migrants from South Sudan are the first to be deported under Israel’s emergency plan. Many of these migrants have been working in hotels and restaurants or have been working as day labor. There are approximately 60,000 African migrants who are deemed illegal and a threat to the Jewish state. Many of these migrants live in South Tel Aviv. They are Christian and speak a number of languages.

An Eilat hotel director said the expulsions were "a terrible shame". "Most of them are educated people who fled from a bloody war in their homeland.”

המהגרים מ דרום סודאן הם הראשונים כדי להיות מגורשים תחת תוכנית חירום של ישראל. רבים של המהגרים האלה עובד מלונות ומסעדות או עובד יום עבודה. יש כ 60,000 המהגרים אפריקאי מי שהתקבלו זוהו בלתי חוקית, איום של המדינה היהודית. רבים של המהגרים האלה חיים בדרום תל אביב. כריסטיאן והן דוברים מספר שפות. "הבמאי מלון אילת, אמר שגירושים היו"חבל נורא"".רובם מחנכים אנשים שברחו מהמלחמה מדם בהמולדת שלהם. "

Reference and photo credit: Hamilton, Douglas, Out of Israel, back to Africa, Reuters, June 12, 2012
 
Other Recent Posts:

Wednesday, June 20, 2012

History of Urban Planning in Tel Aviv

Tel Aviv was founded in 1909 on the outskirts of an ancient port city called Jaffa. Tel Aviv and Jaffa were merged into one municipality in 1950. One area of Tel Aviv has a rich collection of Bauhaus buildings, which earned it a designation as the UNESCO World Heritage Site in 2003.

In 1925, the Scottish biologist, sociologist, philanthropist and pioneering town planner Patrick Geddes drew up a master plan for Tel Aviv that was adopted by the city council.”
 
תל אביב נוסדה בשנת 1909 בשולי עיר הנמל העתיקה הנקראת יפותל אביב, יפו היו למזג עיריית אחד בשנת 1950.  אזור אחד של תל אביב יש אוסף עשיר של בנייני באוהאוס, מזוכה הוא הכינוי כ אתר מורשת עולמית של אונסק ו ב- 2003. "בשנת 1925, ביולוג סקוטי, סוציולוג, הנדבן וחלוציות ומתכנן פטריק גדס הסיט תוכנית תל אביב אשר אומץ על ידי מועצת העיר."Reference: Wikipedia
Illustration Credit: By Patrick Geddes (1854-1932), Wikimedia Commons.

 
Other Recent Posts:

Gordon-Frishman Beach Among Top Ten Urban Beaches


Tel Aviv’s Gordon-Frishman Beach is one of top ten urban beaches in the world, according to Smarter Travel.

If Jerusalem is Israel's responsible, buttoned-up firstborn child, then Tel Aviv is the fun, freewheeling youngest sibling.” Tel Aviv has 13 beaches that stretch over eight miles along the Mediterranean Sea. The Gordon-Frishman Beach is closest to the city core and is full of beach bars, DJs, volleyball courts and other amenities for the cosmopolitan crowd.
 
חוף גורדון-פרישמן תל אביב הוא אחד החופים העירוניים העליונה עשרה בעולם, לדברי נסיעות חכם יותר. "אם ירושלים היא של ישראל אחראית, מכון־כושר כלפי מעלה בכורות ילד ולאחר מכן בתל אביב היא הנאה, סיעור האח הצעיר". תל אביב יש חופים 13 המאריכות מעל שמונה מיילים לאורך הים התיכון. חוף גורדון-פרישמן גרעין העיר הקרובה ביותר והוא מלא ברים על החוף, די. ג'ייז, מגרשי כדורעף ויתרונות נוספים עבור הקהל קוסמופוליטי.Reference: Moore, Jamie, 10 great urban beaches, Smarter Travel, May 31, 2012
Photo Credit: EdoM under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
 
Other Recent Posts: